fsfw
  • VISA E-7 HÀN QUỐC

    Có khá nhiều loại visa dành cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, trong đó bao gồm loại E-7. Vậy, Visa E-7 Hàn Quốc là gì? 1. Visa E-7 Hàn Quốc là gì ? Visa E7 Han Quoc là loại visa áp dụng cho người lao động có chuyên môn, tay nghề cao làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc. Nói cách khác, E-7 chính là Visa Kỹ sư chuyên nghành – Specially Designated Activities.

    Chi tiết  

  • TUYỂN KỸ SƯ E7 ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

    Tiếp nối sự thành công của chương trình e7 hàn quốc các kỳ trước, công ty liên tục tuyển kỹ sư e7 đi làm việc tại hàn quốc với các ngành nghề như: cơ khí, điện - điện tử, hóa học, thực phẩm......

    Chi tiết  


Call : 0978.386.246